جشن بهار جان، جهان و جوان

برگزاری جشن به مناسبت نیمه شعبان و روز جوان