افتخارات ستاره‌های آینده برتر

مدال طلا رشته زیست‌فناوری جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری ترکیه
مدال نقره رشته سلول‌های‌بنیادی جشنواره بین المللی اختراع و نوآوری ترکیه
رتبه 1 رشته معماری جشنواره فرهیختگان جوان
رتبه 2 رشته برنامه نویسی جشنواره فرهیختگان جوان
رتبه 2 رشته طراحی صنعتی جشنواره فرهیختگان جوان
رتبه 1 رشته طراحی صنعتی جشنواره مفتاح کاپ
رتبه 2 رشته زیست‌فناوری جشنواره مفتاح کاپ
رتبه 1 داستان‌نویسی جشنواره ایران قوی
رتبه 1 هنرهای دستی جشنواره نوجوان سالم
رتبه 1 داستان‌نویسی جشنواره نوجوان سالم
رتبه 1 تئاتر و پادکست و هنرهای آوایی(کمانچه) و آفرینش‌های ادبی(داستان‌نویسی) و هنرهای دستی‌تجسمی(منبت) درمسابقات فرهنگی‌هنری استانی
رتبه 1 فیلم کوتاه(پویانمایی) و ویدئوکست و داستان نویسی در مسابقات پرسش‌مهر