آیــنده بـرتـر...! چـــــرا؟

از ایده تا اجـــرا

از جرقه ایده تا شکوه اثر مسیر هنرمنــــد است

#هنــری_شو

آینده برتر، مدرسه زندگــــی

اینجا با حال خوب درس می خوانیم

#هنــری_شو

هنری‌شو

هنر پلی هست میان خیال و واقعیت

#هنــری_شو

مدرسه آینده برتر

#هـنری‌شو

✏️ زبانِ هنر مترجم نمی خواهد

هنر، بازتاب التهاب درون انسان جستجوگر معنا در اتصال به انوار آسمانی حیات بشر است.
هنر زبان مُشترک و زبان فطرت انسانهاست.
همراهی هنر و مبانی فلسفی اندیشه و خیال در کارگاه آموزشی تبدیل به نمادها و تصاویر می‌شود و اینگونه آثار در تاریخ زندگی و پهنه جغرافیای جهان، مقبول عام و خاص می‌شود و بخشی از خلاء های روحی و روانی انسان را پر می‌کند.

#هـنری‌شو

فرآیند این تغییر و تحول تحقق می‌یابد و ارتقا سبک زندگی متعالی هدف اصلی است.
محیط سرشار از آرامش و نشاط، فرصت‌های طلایی و یاددهی یادگیری همه و همه موجب دل‌آرامی هنرجویان و اقبال خانواده‌های هنردوست است
تار و پود وطن به دستان هنرمندان و بهار روشن حافظان وطن برقرار باد

Specialized art workshops

ورکشاپ‌های تخصصی هنــر

آموزش مهارت محور و تخصصی

 

Professional exhibitions

نمایشگاه‌های حرفه‌ای

پلـــی برای ارتباط بین هنـــرمند و مخاطب

 

Expert teachers

اساتید خبره

تضمین موفقیت با به کارگیری اساتید و
آرتیست‌های حرفه‌ای

رشته های تحصیلی

طراحی و دوخت

گرافیک

انیمیشن