آیــنده بـرتـر...! چـــــرا؟

برنامه‌های آموزشی

سیستم آموزشی نوین دانش‌آموز محور

#درخشان_شو

آینده برتر، مدرسه‌زندگی

با امید به آینده- دل به روشنی بستیم

#درخشان_شو

مدرسه شاد

رشد سالم در سرزمین کودکی

#درخشان_شو

دبستان آینده برتر

#درخشان_شو

پیش‌دبستان:
فرآیند رشد و تکوین ساختار شخصیت انسان، همانند شکوفایی گل، نیازمند فرصتهای هموار کننده در شکوفایی فطری و ذاتی انسانی است.
در این راستا کودکان در این مرکز پیش‌دبستانی، در مسیری آرام و سرشار از فرصتهای کشف و شهود، فرصت شکوفایی را در قالب  “بازی شادی یادگیری ” تجربه می‌کنند.
#شکوفا_شو

دبستان:
اینجا در دوره اول و دوره دوم دبستان، با اتکا به روش‌های موفق تجربه شده و ایجاد فرصتهای خلاقیت و کسب تجربه عملی در فعالیتهای گروهی و اجراهای عملی، کودکان و نوجوانان با تجربه‌های بی‌نظیر و دوست داشتنی روبرو می‌شوند و در فضای جذاب سازه‌ی بازی‌های ورزشی و پرهیجان، تعامل با گروه را می‌آموزند و لذت  می‌برند.
شیرینی آموزش و تلاش همه جانبه در عرصه‌های علمی، هنری، قرآنی و فن‌آوری محور اصلی برنامه‌های این مجموعه است و دانش‌آموزان درخشندگی در زندگی را اینجا تمرین می‌کنند.
#درخشان_شو

Quality education

آموزش با کیفیت

آموزش بر مبنای روش‌های یادگیری و یاددهی نوین

Strong teaching team

تیم آموزشی قوی

به کارگیری آموزگارانی حرفه‌ای و عاشق پیشه معلمی

Empowering skills

توامند سازی مهارت‌ها

قرار گرفتن مهارت‌های زندگی در کنار آموزش‌های مصوب

ورزشکارِ
توانمند

هنرمندِ
خلاق

موسیقیدان‌ِ
کوچک

رایانه

علمی
و آموزشی

زبانِ
انگلیسی