برگزاری همایش های پایه دوازدهم

1- همایش صفر

2- همایش بی‌دقتی و راهکارهای آن

3- همایش شب‌امتحان

4- همایش 50 درصد کنکور

5- همایش تقویم اجرایی تا کنکور

6- همایش آرامش (به صورت آنلاین)

7- همایش تیر‌آخر