کسب مدال طلای مسابقات پژوهشی جهانی ترکیه در شاخه زیست فناوری را توسط افتخارآفرینان پایه دهم رشته تجربی دانش آموزان وانیا بیات، ترنم دانشی و هلن معروف زاده را به خانواده بزرگ آینده برتر
تبریک و تهنیت عرض می نماییم


سپاس از زحمات خانم دکتر شریف و خانم عبداللهی عزیز