روز دانش‌آموز مبارک

13 آذر روز دانش آموز مبارک باد
در کنار دانش آموزان عزیزمان جشنی گرفتیم و هدیه ای به رسم یادبود تقدیمشان کردیم